Tjenester

Tjenester

Tjenester Privat

  • Fargesetting
  • Interiørdesign
  • Innkjøp
  • Innredning/styling

Befaring - Vi starter med en uforpliktende befaring der vi ser på prosjektet sammen. Hva trenger du/dere hjelp med? Hvilke behov og drømmer har du/dere for hjemmet? Møtet legger grunnlaget for prosessen videre, og på bakgrunn av dette gis et pristilbud.

Prosjektmøte - Alle større prosjekter begynner, etter inngått prosjektavtale, med et møte hvor vi går i dybden på ønskene og behovene for hjemmet - hva slags livsstil har du/dere, hva skal hjemmet formidle og hvilken følelse skal det gi? Vi kartlegger interiørstil og hvilke farger du/dere vil trives i over tid. Hvordan kan vi skape et varig, personlig og godt hjem?

Ta kontakt for en befaring!

Tjenester Bedrift

  • Fargesetting
  • Interiørdesign

Eike Studio jobber for å skape trivelige, gode og produktive arbeidsplasser. Mye av vår tid tilbringes på jobb, så det er viktig å legge til rette for trivsel slik at en kan yte best mulig. Ved å jobbe med blant annet spesialtilpassede fargepaletter som tar hensyn til både bedriftens profil og rommenes funksjon og bevisst materialbruk skaper vi økt trivsel og dermed økt produktivitet og redusert sykefravær.

Hva trenger bedriften hjelp med? Hvilke behov og ambisjoner har dere på arbeidsplassen? Hvilken stemning/atmosfære skal lokalene formidle?

Ta kontakt for en befaring!