Om Eike Studio

Om Eike Studio

Eike Studio driver med fargesetting og interiørdesign. Ønsket er å skape trivsel, glede, inspirasjon og god helse i private hjem og arbeidsplasser. Bevisst eller ubevisst påvirkes vi hele tiden av våre omgivelser. Fargene, materialene og interiøret vi omgir oss med bør derfor ikke være tilfeldig, men nøye utvalgt for å skape gode, helsefremmende rom både hjemme og på jobb.

Eike Studio jobber med å skape tidløse og varige farge- og materialpaletter som gjenspeiler kundens personlighet og behov.